Novice

Zapisnik skupščine 14.08.2018

MEDOBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA

MLADINSKA ULICA 3, 9000 MURSKA SOBOTA

ZAPISNIK skupščine MZKMN Murska Sobota, ki je potekala dne 14.8.2018 ob 19.00 uri v prostorih hotela Zvezda v Murski Soboti.

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Ugotovitev sklepčnosti
  5. Poročila o tekmovanju 2017/2018
  6. Sestava lig – asfaltna in pomurska na travi
  7. Razpored tekmovanj v obeh ligah 2018/2019
  8. Pobude in vprašanja
  9. Razno

1.) Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS

Predsednik je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS, se zahvalil prisotnim za  prihod na skupščino.

  1. Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so predlagani naslednji kandidati: Predsednik: Darko Vereš, član: Darko Tratnjek, zapisnikar: Robert Šooš. Predlog je bil soglasno sprejet.

3.) Potrditev dnevnega reda

Predlagani dnevni red se prebere in se soglasno sprejme.

4.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 9 članov od 18 vabljenih.

5.) Poročila o tekmovanju 2017/2018

Poročilo poda Darko Vereš za disciplinsko komisijo in Darko Tratnjek za tekmovalno komisijo v asfaltni ligi ter Darko Vereš za travnato ligo.

V asfaltni ligi je tekmovalo 9 klubov, v spomladanskem delu je iz tekmovanja izstopila ekipa ŠD Pristava. V pomurski ligi je tekmovalo 11 klubov, v spomladanskem delu je izstopila ekipa RŠD KAMENCI.V Pomurski ligi trava je bil samo en rdeči karton, 3 tekme so bile neodigrane, ena pa samo do polčasa.V Pomurski ligi asfalt je bilo 7 rdečih kartonov, večina za preprečitev doseganja gola.

V pokalnem tekmovanju so zmagali ŠD LORDI IVANJKOVCI.

6.) Sestava lig – asfaltna in pomurska na travi

Pomurska liga

Na podlagi vloge KMN ELBO GOMILICA za sprejem v zvezo in v pomursko ligo trava se vlogi kluba ugodi in se jih sprejme v zvezo in v pomursko ligo trava.

Na podlagi prijav klubov, skupščina sprejme sklep, da se formira pomurska liga z 10 člani za sezono 2018/2019. Sklep je soglasno sprejet.

Asfaltna liga

Na podlagi prijav klubov skupščine sprejme sklep, da se formira pomurska liga asfalt z 8 člani za sezono 2018/2019. Sklep je soglasno sprejet.

Predlog za glasovanje pomurske asfaltne lige se glasi: Pomurska liga asfalt se odigra trokrožno, 10 kol v jesenskem delu in 11 kol v spomladanskem delu.

7.) Razpored tekmovanj v obeh ligah

Razpored tekmovanj

Začetek prvenstva v pomurski ligi trava je 01.09.2018, konec jesenskega dela pa je 27.10.2018. Pari prvega kola so:

ŠRD SOBOTA : KMN ELBO GOMILICA

KMN ODRANCI : KMN TELEING RAZKRIŽJE

ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA : ŠD TRNJE

KMN METEOR MELINCI : KMN ČARDA MARTJANCI

KMN BAKOVCI : KMN TEŠANOVCI

     

Začetek prvenstva v pomurski ligi asfalt je 01.09.2018, konec jesenskega dela pa je 03.11.2018. Pari prvega kola so:

ŠD PERLA : KMN BELTINCI

KMN BANGLADEŠ : KMN MURA KROG

KMN PANONSKA : ŠD KRIM MALA NEDELJA

KMN LIPOVCI : ŠD LORDI IVANJKOVCI

8.) Pobude in vprašanja

9.) Razno

Članarina ostane ista kot v spomladanskem delu, to je 100,00 eur za travnato ligo in 90,00 eur za asfaltno ligo. Rok plačila do 25.08.2018.

Skupščina zaključena ob 20.30 uri. 

Zapisnikar:                                                                 Predsednik delovnega predsedstva:

Robert Šooš                                                                           Darko Vereš

Kategorija: